KAJIAN TINGKAH LAKU SOSIAL DAN PERKEMBANGAN EMOSI DALAM KALANGAN KANAK-KANAK SEKOLAH RENDAH (The Autism Spectrum Quotient: Children’s Version (AQ-Child))


Arahan: ARAHAN: Anda boleh memilih untuk menjawab KEDUA-DUA instrumen berikut atau memilih untuk menjawab SALAH SATU sahaja.
1. The Childhood Autism Spectrum Test (CAST) (39 Soalan)
2. The Autism Spectrum Quotient: Children’s Version (AQ-Child) (50 Soalan)

1. Nama anak2. Umur (Tahun)3. email4. Jantina anak

Perempuan
Lelaki

5. Kembar

Ya
Tidak

6. Borang soal selidik ini diisi oleh

Ibu
Bapa
Penjaga

7. Nama (Ibu/Bapa/Penjaga)8. Etnik

Melayu
Bumiputera Sabah
Cina
Bumiputera Sarawak
India
Lain-lain (sila nyatakan)

9. Agama10. Pekerjaan11. Status pekerjaan (Sila tandakan sebanyak mana yang berkaitan) :

Bekerja sepenuh masa
Tidak Bekerja
Bekerja separuh masa
Perniagaan sendiri
Suri rumah tangga
Mahasiswa

12. Tahap pendidikan tertinggi :

Tidak bersekolah
Sekolah rendah
UPSR
PMR / SRP atau setaraf
SPM atau setaraf
STPM atau setaraf
Diploma
Ijazah Sarjana Muda atau setaraf
Ijazah Sarjana atau lebih tinggi

13. Bilangan anak :14. Umur anak :

Pertama(Umur dalam tahun)
Kedua(Umur dalam tahun)
Kedua(Umur dalam tahun)
Ketiga(Umur dalam tahun)
Keempat(Umur dalam tahun)
Kelima(Umur dalam tahun)
Keenam(Umur dalam tahun)

15. Alamat rumah :16. No. telefon :17. Nama sekolah anak :
Arahan: Sila jawab pada setiap soalan berikut mengenai anak anda atau individu yang berada di bawah jagaan anda dengan menandakan kotak pada jawapan yang PALING sesuai.

1.

Sangat setuju

Strongly disagree
Setuju

Disagree
Tidak bersetuju

Neutral
Sangat tidak bersetuju

Strongly agree
1. Anak anda lebih suka melakukan perkara dengan orang lain berbanding dengan diri sendiri.
2. Anak anda lebih suka melakukan sesuatu dengan cara yang sama dan berulang kali.
3. Jika anak anda cuba membayangkan sesuatu, dia mendapati sangat mudah untuk membina gambaran dalam mindanya.
4. Anak anda seringkali memberi fokus yang mendalam terhadap sesuatu perkara sehingga mengabaikan perkara lain.
5. Anak anda sering mengenalpasti bunyi-bunyi kecil yang tidak dapat dikesan oleh orang lain.
6. Anak anda kebiasaannya akan perhatikan nombor rumah atau perkara yang hampir sama.
7. Anak anda menghadapi kesukaran memahami peraturan untuk bertingkah laku secara sopan.
8. Apabila anak anda membaca cerita, dia dengan mudah membayangkan bagaimana rupa bentuk watak seperti dalam cerita.
9. Anak anda sangat teruja dengan tarikh.
10. Dalam kumpulan sosial, anak anda mudah mengikuti perbualan dari beberapa orang yang berbeza.
11. Anak anda mendapati situasi sosial adalah mudah
12. Anak anda cenderung untuk mengenalpasti sesuatu dengan terperinci berbanding orang lain.
13. Anak anda lebih suka pergi ke perpustakaan berbanding ke jamuan hari jadi.
14. Anak anda mudah mereka cipta cerita.
15. Anak anda lebih tertarik kepada orang berbanding perkara lain.
16. Anak anda cenderung untuk mempunyai minat yang sangat kuat di mana dia akan kecewa sekiranya tidak dapat diteruskan.
17. Anak anda seronok dengan perbualan sosial.
18. Apabila anak anda bercakap, ia selalunya tidak mudah difahami oleh orang lain.
19. Anak anda teruja dengan nombor.
20. Apabila anak anda membaca cerita, dia mendapati kesukaran untuk memahami niat atau perasaan watak.
21. Anak anda tidak seronok dengan cerita berbentuk fiksyen.
22. Anak anda mendapati sukar untuk membina persahabatan baru.
23. Anak anda mengenalpasti pola dalam sesuatu perkara pada setiap masa.
24. Anak anda lebih rela untuk pergi ke panggung wayang berbanding muzium.
25. Anak anda tidak berasa kecewa sekiranya rutin hariannya terganggu.
26. Anak anda tidak tahu untuk mengekalkan sesuatu perbualan dengan rakan sebayanya.
27. Anak anda mendapati mudah untuk “membaca perkara tersirat” apabila seseorang berbual dengannya.
28. Anak anda selalunya lebih memberi perhatian kepada keseluruhan gambaran berbanding perincian kecil.
29. Anak anda tidak begitu mahir untuk mengingati nombor telefon.
30. Anak anda kebiasaanya tidak menyedari perubahan kecil pada situasi atau penampilan seseorang.
31. Anak anda boleh mengenalpasti apabila seseorang bosan mendengarnya
32. Anak anda mendapati mudah untuk melakukan secara berulang kali antara aktiviti yang berbeza.
33. Apabila anak anda bercakap di telefon, dia tidak pasti bila gilirannya untuk bercakap.
34. Anak anda seronok melakukan sesuatu perkara secara spontan.
35. Anak anda sering menjadi orang terakhir untuk memahami makna sesuatu jenaka.
36. Anak anda mudah memahami apa yang difikirkan atau dirasai oleh orang lain dengan hanya melihat pada wajah mereka.
37. Sekiranya ada gangguan, anak anda boleh kembali kepada apa yang dilakukannya dengan cepat.
38. Anak anda bagus dalam perbualan sosial.
39. Orang di sekeliling kerap memberitahu anak anda bahawa dia asyik melakukan sesuatu perkara yang sama secara berterusan.
40. Semasa anak anda berada di prasekolah, dia seronok bermain permainan olok-olok bersama kanak-kanak lain.
41. Anak anda suka mengumpul maklumat tentang perkara yang berbentuk kategori (contoh, jenis kereta, jenis burung, jenis kereta api, jenis tumbuh-tumbuhan dan lain-lain).
42. Anak anda mendapati sukar untuk membayangkan dirinya menjadi orang lain.
43. Anak anda suka untuk membuat perancangan terhadap sebarang aktiviti yang disertainya dengan berhati-hati.
44. Anak anda seronok pada acara sosial.
45. Anak anda mendapati sukar untuk menjangka niat orang lain.
46. Situasi baru membuat anak anda cemas.
47. Anak anda seronok berjumpa dengan orang baru.
48. Anak anda bagus untuk tidak menyakiti perasaan orang lain.
49. Anak anda tidak berapa bagus dalam mengingati tarikh lahir orang lain.
50. Anak anda mendapati sangat mudah bermain bersama kanak-kanak lain yang melibatkan permainan olok-olok.