KAJIAN TINGKAH LAKU SOSIAL DAN PERKEMBANGAN EMOSI DALAM KALANGAN KANAK-KANAK SEKOLAH RENDAH (The Autism Spectrum Quotient: Children’s Version (AQ-Child))

SALAM SEJAHTERA

Kepada ibu bapa/Penjaga/Guru yang dihormati, Instrumen berikut iaitu The Childhood Autism Spectrum Test (CAST) dan The Autism Spectrum Quotient: Children’s Version (AQ-Child) adalah instrumen saringan Autism Spectrum Disorder (ASD) versi Bahasa Melayu yang dihasilkan oleh beberapa orang penyelidik dari Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah di bawah Skim Geran Penyelidikan Fundamental.
Sekiranya anda berminat untuk membuat saringan ASD pada anak anda boleh memilih untuk menjawab SALAH SATU instrumen atau KEDUA-DUA sekali.
Sekian,
Terima kasih.

Kod Projek: FRGO422-SS-1/2015
Pasukan Penyelidik
Fakulti Psikologi dan Pendidikan
Universiti Malaysia Sabah

CONTINUE