Tingkah Laku Sosial dan Emosi (The Childhood Autism Spectrum Test (CAST))


Arahan: ARAHAN: Anda boleh memilih untuk menjawab KEDUA-DUA instrumen berikut atau memilih untuk menjawab SALAH SATU sahaja.
1. The Childhood Autism Spectrum Test (CAST) (31 Soalan)
2. The Autism Spectrum Quotient: Children’s Version (AQ-Child) (50 Soalan)

1. Nama anak2. Umur (Tahun)3. Email4. Jantina anak

Perempuan
Lelaki

5. Kembar

Ya
Tidak

6. Borang soal selidik ini diisi oleh

Ibu
Bapa
Penjaga

7. Nama (Ibu/Bapa/Penjaga)8. Etnik

Melayu
Bumiputera Sabah
Cina
Bumiputera Sarawak
India
Lain-lain (sila nyatakan)

9. Agama10. Pekerjaan11. Status pekerjaan (Sila tandakan sebanyak mana yang berkaitan) :

Bekerja sepenuh masa
Tidak Bekerja
Bekerja separuh masa
Perniagaan sendiri
Suri rumah tangga
Mahasiswa

12. Tahap pendidikan tertinggi :

Tidak bersekolah
Sekolah rendah
UPSR
PMR / SRP atau setaraf
SPM atau setaraf
STPM atau setaraf
Diploma
Ijazah Sarjana Muda atau setaraf
Ijazah Sarjana atau lebih tinggi

13. Bilangan anak :14. Umur anak :

Pertama(Umur dalam tahun)
Kedua(Umur dalam tahun)
Ketiga(Umur dalam tahun)
Keempat(Umur dalam tahun)
Kelima(Umur dalam tahun)
Keenam(Umur dalam tahun)

15. Alamat rumah :16. No. telefon :17. Nama sekolah anak :
1.

Ya
Tidak
1. Adakah anak anda turut serta bermain bersama kanak-kanak lain dengan mudah?
2. Adakah anak anda datang secara spontan untuk berbual?
3. Adakah penting untuk anak anda menyesuaikan diri dengan rakan sebaya?
4. Adakah anak anda berupaya mengenalpasti sesuatu luar biasa yang tidak dapat dikenalpasti oleh orang lain secara terperinci?
5. Adakah anak anda cenderung untuk memahami sesuatu perkara secara langsung?
6. Semasa berumur 3 tahun, adakah anak anda banyak menghabiskan masa berpura-pura (contoh, bermain olok-olok sebagai superhero atau mengadakan jamuan bersama anak patung)?
7. Adakah anak anda suka melakukan sesuatu perkara secara berulang-ulang dengan cara yang sama sepanjang masa?
8. Adakah anak anda mudah berinteraksi dengan kanak-kanak lain?
9. Adakah anak anda dapat mengekalkan perbualan dua hala yang sedang berlangsung?
10. Adakah anak anda mempunyai minat yang hampir sama dengan rakan-rakannya?
11. Adakah anak anda mengambil masa yang lama untuk sesuatu yang diminati sehingga kurang masa untuk perkara lain?
12. Adakah anak anda mempunyai kawan baik selain daripada kenalan sahaja?
13. Adakah anak anda sering membawa sesuatu yang diminati lalu ditunjukkan kepada anda?
14. Adakah anak anda suka bergurau?
15. Adakah anak anda sukar memahami peraturan untuk tingkah laku sopan?
16. Adakah anak anda mempunyai ingatan luar biasa dengan terperinci?
17. Adakah anak anda mempunyai nada suara luar biasa (contoh, terlalu dewasa, mendatar atau nada yang sangat sama)?
18. Adakah orang lain penting kepada anak anda?
19. Adakah anak anda menunggu giliran dalam perbualan dengan baik?
20. Adakah anak anda bermain imaginasi dengan kanak-kanak lain dan melibatkan diri dengan permainan lakonan?
21. Adakah anak anda selalu melakukan atau menyatakan secara kasar atau tidak bersesuaian secara sosial?
22. Adakah anak anda melakukan kontak mata yang normal?
23. Adakah anak anda mempunyai pergerakan luar biasa dan berulangan?
24. Adakah tingkah laku sosial anak anda terarah pada satu hala sahaja dan selalu dalam termanya sendiri?
25. Adakah anak anda kadangkala menyatakan “awak” atau “dia” apabila dia merujuk kepada dirinya?
26. Adakah anak anda cenderung kepada aktiviti imaginasi seperti main-lakonan atau bercerita dan bukannya pada nombor atau senarai fakta?
27. Adakah anak anda kadangkala kehilangan pendengar kerana tidak boleh menjelaskan apa yang sedang diperkatakannya?
28. Adakah anak anda cuba memaksa rutin kepada dirinya atau orang lain dengan cara yang mendatangkan masalah?
29. Adakah anak anda peduli tentang tanggapan oleh sebahagian kumpulan?
30. Adakah anak anda sering menukar perbualan kepada perkara yang disukainya berbanding mengikut apa yang orang lain bualkan?
31. Adakah anak anda mempunyai ungkapan yang ganjil atau luar biasa?