Perceived Stress ScalePerceived Stress Scale

Soalan berikut adalah berkaitan dengan perasaan dan pemikiran yang anda alami SEBULAN YANG LEPAS. Pada setiap item,sila tandakan (?) pada kenyataan yang relevan dengan berdasarkan skala kekerapan yang diberikan. Sila tandakan respon anda berdasarkan pemikiran dan pemikiran yang anda alami bagi setiap kenyataan yang diberikan.